Yhteystiedot

Liity Jäseneksi


Keskustan henkilöjäsenet ovat paikallisyhdistysten
tai sisarjärjestöjen jäseniä. Liittyessäsi jäseneksi Sinua autetaan valitsemaan asuinpaikkaasi lähin yhdistys tai voit liittyä esim. yhdistykseen, jonka väki on Sinulle valmiiksi tuttua.

Jos haluat liittyä jäseneksi ja et tunne paikallisia toimijoita, voit ottaa yhteyttä suoraan kunnallisjärjestön johtoon.

Keskustan  jäsenmaksu on 30 euroa / vuosi / henkilö.
Alle 30 vuotiaat 0 euroa.

 

Porin Keskustan

kunnallisjärjestö ry 


Kunnallisjärjestön puheenjohtaja 
Matti Hatanpää
matti.hatanpaa(a)hatanpaa.fi
050 5323298 


Kunnallisjärjestön sihteeri
Marita Salmio
marita.salmio(a)gmail.com
0407073478Kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja 
Anitta Virtanen
anitta.virtanen(a)gmail.com
0500664625


Kunnallisjärjestön vaalipäälikkö
Tero Jokiranta
jokiranta.tero(a)gmail.com
0451148310

Keskustan jäsenenä saat mm:
•    Mobiilijäsenkortin (Keskusta App)
•    Kuusi kertaa vuodessa Suomenmaan Sentteri-jäsenlehden.
Sentteri kertoo Keskustan ajankohtaisimmat asiat
•    Keskustan sähköisiä uutiskirjeitä
•    Mahdollisuuden osallistua Keskustan
koulutustilaisuuksiin
•    Mahdollisuuden vaikuttaa kokouksissa suoraan järjestön,
puolueen ja tätä kautta koko Suomen asioihin
•    Mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa Keskustan politiikkaverkossa
•    Voit osallistua monipuolisiin politiikan ja järjestötyön
koulutuksiin ja kehittyä politiikan tai järjestötoiminnan taitajana

https://www.keskusta.fi/Suomeksi/Osallistu-ja-vaikuta/Jaseneksi/Hae-jasenyytta


Yhteydenottolomake


Oletko kiinnostunut Keskustan toiminnasta?
Voit lähettää meille viestin alla olevalla lomakkeella.
Voit myös täyttää lomakkeen, jos olet kiinnostunut Keskustan jäsenyystä.
Lomake ei ole liittymislomake, vaan otamme sinuun vielä yhteyttä.

Nimi:
Puhelin:
Sähköposti:
Palaute:
Yhteydenotto mieluiten:
Sähköpostilla
Puhelimella


REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679
9.5.2019

1. Rekisterin pitäjä
Porin Keskustan kunnallisjärjestö ry, www.porinkeskusta.fi
 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilöt ja/tai yhteyshenkilöt

Matti Hatanpää, puheenjohtaja , matti.hatanpaa@hatanpaa.fi
Marita Salmio, sihteeri , marita.salmio@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Porin Keskustan jäsenten ja aktiivien rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Porin Keskustan sähköisen viestinnän hoitaminen, kuten esimerkiksi tiedotteiden, uutisten, laskutuksen
(jäsenmaksun), muiden jäsenasioiden sekä toimintaa ja tapahtumia markkinoivien viestien lähettäminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Etu- ja sukunimi, kotiosoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.
Vaalit, vuosi, vaalipiiri/kunta, kotisivut, muuta vaalikohtaisesti sovittua ehdokastietoa.
Vaalilautakuntien edustukset
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kertyvät normaalissa toiminnassa, puoluerekisteristä tai tiedot voidaan saada henkilöltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot säilytetään Googlen pilvipalvelussa, joka saattaa fyysisesti sijaita EU:n ja/tai ETA:n ulkopuolella.
https://storage.googleapis.com/gfw-touched-accounts-pdfs/google-cloud-security-and-compliance-whitepaper.pdf

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen  Tietoja ei säilytetä manuaalisessa muodossa.
Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa Googlen pilvipalvelussa, johon on käyttöoikeudet
kunnallisjärjestön johtokunnalla. Tiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.
Jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat jäsenrekisteritiedot.
Tiedot poistetaan henkilön pyydettäessä sekä niiden vanhetessa. Tiedot poistuvat lopullisesti 180 päivän
kuluessa Googlen palvelimelta niiden poistamisesta. Kun henkilö pyytää tietojen poistamista rekisteristä,
poistamme tiedot kohtuullisen ajan puitteissa (2 kk).