Strategia

Porin keskustan strategia 2023

 

Visio


Porin keskusta on vuonna 2023 keskisuuri puolue kaupungissamme. Keskustalaisen arvopohjan 
mukaisesti olemme ihmisten - Porin kaupunkilaisten - tarpeista politiikkaa tekevä yhteistyön tekijä. 
Kannamme vastuuta itsestämme, toisistamme ja ympäristöstämme. Olemme edistyksellinen poliittinen puolue 
ja pyrimme löytämään yhteisen vaihtoehdon, joka lähtee ihmisestä järjestelmän sijaan. Tavoitteenamme on,
 että kaupungissa tehtävä politiikka on läpinäkyvää ja osallistavaa. Kaupunkilaisten tahto vaikuttaa tehtävään 
politiikkaan myös vaalien välillä. Porin keskusta on haluttu yhteistyökumppani. Meille on tärkeitä asioita ovat 
myös Porissa inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, työnteko sekä yhteistyö ja tasa-arvo. Porin kaupunkia 
rakennetaan yhdessä paremmaksi paikaksi ihmisille asua, opiskella, yrittää, tehdä työtä ja nauttia eläkepäivistä.

 

Porin keskusta sisäisesti 2023

Olemme luoneet uusia toimintatapoja ja olemme opetelleet uudelleen keskustelemaan, argumentoimaan ja 
perustelemaan kantamme. Tunnemme keskustalaisen arvo pohjamme ja kunnioitamme toisiamme, vaikkemme olisi 
aina samaa mieltä. Keskustassa voimme olla myös eri mieltä ja päättää yhteisen linjamme demokraattisesti 
äänestämällä. Yhteisellä linjalla olemme vahvoja päätöksenteossa. Keskustelemme päätettäviksi tulevista asioista 
ja yhteisistä linjauksista etukäteen, ja tuemme sekä valtuustoryhmää että kunnallisia luottamushenkilöitämme 
heidän toimissaan. Kuulemme tavallisia porilaisia heitä askarruttavissa kysymyksissä ja 
otamme huomioon tämän politiikassamme.

 

 

Strategiset poliittiset painopisteet, Porin keskusta


Asuminen ja maankäyttö
   

-        Joka puolella Poria on hyvä asua

-        Järjestämme kaupungin palvelut kaupunkilaisten saataville

-        Huolehdimme liiallisen byrokratian poistamisesta

-        Tuotamme teknisen toimen palvelut yhdessä yksityisten palveluntuottajien kanssa

-        Huolehdimme asuinympäristön viihtyvyydestä ja turvallisuudesta

-        Kaavoituksessa huomioimme ulkoilu- ja suojelualueet, jotta kaupunkiluontomme saa elinvoimaa ja 
kaupunkilaiset virkistysalueita     

                                                                                                                                                                                            

Koulutus ja sivistys


-        Huolehdimme, että porilaisilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus opiskella Porissa ja Satakunnassa 
laadukkaasti varhaiskasvatuksesta korkeakoulututkintoihin saakka.

-        Pidämme tärkeänä, että maakunnan oppilaitokset yhdistävät voimansa ja tarjoavat koulutusta koko 
maakunnan lapsille ja nuorille, jotta kaikki voivat suorittaa opintonsa joustavasti.

-        Varhaiskasvatus tarjotaan lähellä kotoa koko Porin alueella

-        Iltapäivätoiminta järjestetään siten, että yksikään lapsi ei joudu odottamaan noutamista yksin

-        Kansalaisjärjestöjen toimintaa tuetaan ja niille annetaan kaupungin tiloja maksutta käyttöön.

-        Vapaan sivistystyön opetusta (kansalais- ja työväenopistot) ja taidekasvatusta lisätään porilaisten 
taitojen vahvistamiseksi.

-        Perustuslain sivistyksellisiin perusoikeuksiin kuuluvat myös oikeus hyviin liikuntapalveluihin,
 joita järjestetään vahvistamalla erityisesti olosuhteita ja seuratyötä. Porin kaupunki osoittaa kasvavan 
määrärahan liikuntaseurojen työn tukemiseen lasten ja nuorten liikunnan lisäksi.

 

Elinkeinot ja työ
                     

       Porin elinkeinotoimi käyttää voimavaransa kestävien uusien yritysten ja työpaikkojen luomiseen.

-        Porin kaupunki edistää yritystoimintaa mikroyrityksistä suuriin teollisiin työnantajiin. Painopisteenä ovat 
pienet ja keskisuuret yritykset, joiden ennakoidaan työllistävän tulevaisuudessakin suurin osa kaupunkilaisista. 
Tällöin kaupungin työllisyyskehityskään ei ole kiinni muutamasta harvasta työnantajasta.

-        Elinkeinoihin kuuluvat myös elintarvikeala ja maaseutuelinkeinot. Porin kaupunki toimii myös näiden 
elinkeinojen olosuhteiden parantamiseksi.

-        Työ ja toimeentulo ovat ihmiskunnan selviytymisessä merkittävässä roolissa. Porin kaupunkikin tukee hyvää, 
tasa-arvoista ja vastuunsa kantavaa työkulttuuria